FANDOM


Хекатонхейри (от гр. εκατο "сто", χερι-"ръка";) — в древногръцката митология великани с по сто ръце и петдесет глави (Гий, Кот и Бриарий). Синове на Уран и Гея. Били затворени в недрата на земята от баща си Уран, но Зевс ги освобождава и призовава да се включат в борбата с титаните. Благодарение на тях, десетилетната война завършва. След победата на Олимпийските богове, хекатохереите станали стражи на вратата на Тартар, където били заточени победените Титани.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики