FANDOM


Сезон на прилив
с йероглифи
<hiero>SA:x-t</hiero>

Сезонът на прилив (наричан също и Сезон на разлив) (египетски 3ht ; Ахет) е първият сезон от древния египетски календар. Наречен е така, защото за древните египтяни е бележел началото на новата година с покачването на нивото на Нил; това събитие е било важно за тях, защото водата носела със себе си наноси, които увеличавали плодородието на залетите земи.

Древните египтяни използват името на този сезон както в лунния, така и в гражданския си календар. Лунният календар започва с небесното изгряване на Сириус, което в онази епоха се е случвало около 17-19 юли (Юлиански календар); четирите месеца на лунния календар са приблизително равни на периода от изгрева на Сириус до средата на ноември. Гражданският календар, обаче, се променял с времето и на всеки четири години се загубвал по един ден, затова сезонът не винаги съвпада с днешните календари. Сезонът се състои от четири месеца с по 30 дни: Тот, Паофи, Атир и Хойак.

Следващият сезон е Сезон на покълване.

Вижте също Редактиране

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики