FANDOM


Рождениците (Роженици, Rozanicy) са славянски богини на оплождането, зачатието, рождението и плодородието, дъщери на славянския бог Род и богиня Жива. През пролетта Рождениците съпровождат майка си Жива и ѝ помагат в събуждането на природата за нов живот, разнасят зеленина и цвят по света, бдят над раждането на хора и животни. Древните славяни вярвали, че при раждане рождениците се явяват невидими над огнището, помагат със заклинания на родилката и закрилят новороденото от злите духове Брегини. В почти всички средновековни сведения, Рождениците се споменават заедно с бог Род, което е показателно за огромното им значение в славянската религия. Според някои автори в образа на Рождениците се вписват двете славянски богини на любовта и плодородието Лада и Леля, култът към чиято двойка е добре засвидетелстван сред източните славяни.

Slavfire4
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики