FANDOM


Както и много други древни народи и римляните свързвали религията си с обожествяването на природата. Божествата на древен Рим покровителстват отделните родове и семейства. Още от предкласовото общество в Рим се почитала богинята Веста- пазителка на домашното огнище. В Рим на особена почит били мъртвите, за които се смятало, че се превръщат в добри духове и пазели близките си. Много се почитали и божествата, за които се смятало, че закрилят земеделието и скотовъдството. След 5 век пр. н. е. римляните започнали да обожествяват своите богове в човешки образи. Голямо влияние върху религията на римляните оказали религиозните схващания на етруските и древните гърци. През републиканската епоха римските богове съответствали на гръцките, с тази разлика, че били наречени с латински имена. Зевс бил Юпитер, Хера е Юнона, а Арес бил наречен като Марс, а Атина е била почитана от римляните като Минерва. Римските жреци оказвали голямо влияние върху общественият и държавният живот в древен Рим. Традиция било преди да се вземат каквито да е било държавни решения, жреците да правят всякакви гадания и жертвоприношения, за да се допитат до боговете.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики