FANDOM


Разделението на основни и преходни периоди и техните фази в историята на Маите е направено от Силванъс Морли, който в исторически план ги назовава като:

  • Предкласически период
-Нисша фаза
-Средна фаза
-Висша фаза
  • Протокласически период - преходен
  • Класически период
-Ранна фаза
-Късна фаза
  • Късен класически (следкласически) период
-Ранна фаза
-Късна фаза
  • Упадък (краят на една цивилизация)


Трудно е да се каже кога се е зародила цивилизацията на Маите. Върху стела, разчетена от Ерик Томпсън, намерена в Уашактун, Гватемала, е изсечена датата, от която маите започват своето летоброене "13.0.0.0.4 ахау 8 кумху" - 11 август 3114 г.пр.н.е. (спорна информация). Основния проблем за определяне на сравнително точен период на възникване на тази цивилизация е факта, че в ранните й години все още е нямало развита държавност или центрове. Едва в началото на новата ера маите са обособена племенна група и започват да изграждат своите градове.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики