FANDOM


Преди създаването на обединеното царство Египет през 3100 г. пр.н.е. и въвеждането на династиите, хората са живели в групи разпръснати селища в Делтата и по поречието на Нил. Тези общности постепенно се развиват в по-големи групи и прерастват в две царства - едното на север, а другото - на юг. Тази епоха (5000-3100 г. пр.н.е.) носи името Додинастичен период.

Египетският жрец Манетон (323-245 г. пр.н.е.) е съставил хроника на египетските царе между 3100 и 332 г. пр.н.е., като е разделил списъка на царе и династии. Макар записките на Манетон невинаги да са достоверни и точни (и да не са оцелели - за тях знаем само от текстовете на по-късни историци), египтолозите са възприели това деление на царуванията на 30 династии (плюс тридесет и първа, добавена от по-късен хроникьор). По същество хронологията на Древен Египет, използвана днес, е основана на записките на Манетон.

В съвременната история тези династии са групирани в няколко основни исторически периода: Архаичен период (Първа и Втора династия, 300-2686 г. пр.н.е.), Старо царство (от Трета до Шеста династия, 2686-2181 г. пр.н.е.), Първи преходен период (от Седма до Единадесета династия, 2181-1991 г. пр.н.е.), Средно царство (Дванадесета династия, 1991-1786 г. пр.н.е.), Втори преходен период (от Тринадесета до Седемнадесета династия, 1786-1567 г. пр.н.е.), Ново царство (от Осемнадесета до Двадесета династия, 1567-1085 г. пр.н.е), Трети преходен период (от Двадесет и първа до Двадесет и пета династия, 1085-668 г. пр.н.е.) и Късен период (от Двадесет и шеста до Тридесет и първа династия, 664-332 г. пр.н.е.).

През 332 г. пр.н.е. Александър Велики от Македония покорява Египет. Страната е последователно управлявана от поредица македонски гърци, известни като Птолемеи - потомци на Птолемей, генерал на Александър (който става цар Птолемей I). Със смъртта на последната от тази династия - Клеопатра VII, през 30 г., Египет става част от Римската империя и е управляван от Рим като провинция. Цялата епоха се нарича Гръко-римски период.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики