FANDOM


Оракулите играят значителна роля, предимно в личния живот. Несъмнено оракулът на Амон потвърждава възшествието на трона на някои фараони, а и самите владетели се допитвали понякога до него по въпроси от политическо естество, но към оракулите се отнасят с по-голяма охота по маловажни въпроси. По този начин най-наивни въпроси зависели от божественото пророчество.

Гадателските техники също така са разнообразни. Когато се поставя въпрос на божеството, докато то шества в ладията си, то „принуждавало“ носачите си да отстъпват назад или да избързват напред, за да обозначат неговите „да“ или „не“. Боговете-лечители изпращали на пациентите си сънища, в които им посочвали лечението; за улеснение на бога, жреците пригаждали акустични тръби в статуите и им „давали назаем“ собствените си гласове при отговорите на зададените им от вярващите въпроси; те можели да се задават и писмено, чрез остракони, на които също се отговаряло с да или не. И накрая пророчествата можели да бъдат предавани и от божествата, които в такъв случай обладавали тялото на даден човек, който изпадал в транс. От всички оракули, най-известният през късната епоха е този на Амон в оазиса Сиуа, когото познаваме най-вече от гръцките автори и от посещенията там на Александър Велики.

Sphinx Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики