FANDOM


Мастаба е египетското название за могила, с което съвременните египтяни нарекли правоъгълните насипи с полегати страни, надстроявани върху гробниците в мемфиската област.

Мастабата се състои от смес от ситни камъни и пясък, положена в каменен кофраж, изпълващ най-горната част на един или няколко погребални кладенеца, на дъното на които е положен мъртвият. В най-старите мастаби, на обърнатата към изгряващото слънце страна построявали стела във формата на затворена врата (стела — имитация на врата), с изписани върху нея име и титли на покойния; пред нея била поставена масата за приношения. Впоследствие във вътрешността на мастабата било устроено помещение за приношения. Това светилище постепенно се разширило, а стелата, имитираща врата, била вградена в срещуположната на входа стена, като пред нея завинаги била разположена масата за приношения. Стените били с вдълбани ниши и покрити с изображения и надписи. Сердабът е бил мястото за погребалната статуя.

Броят на достъпните помещения в мастабата се увеличил толкова, че към края на Старото царство те представлявали същински лабиринт от коридори и зали. В началото на Старото царство типичните гробници на фараоните станали пирамидите, но в знак на царското благоразположение към високопоставени поданици, мастабите се съхранили като гробници за тях. Срещат се само в областта около Мемфис, наредени около пирамидите, образуващи некрополи с дълги улици, които се пресичали под прав ъгъл. От края на Старото царство са открити само грубо изработени мастаби, които разкриват упадъка на абсолютната монархия — отърсилите се от господството на фараона висши сановници сами строяли гробниците си в своите имения. През Средното царство отново се открива мастабата, все така в близост до царските пирамиди; през Новото царство тя изчезва, за да отстъпи пред хипогея.

Sphinx Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики