FANDOM


Леля (Ляля) е славянска пролетна богиня от свитата на Лада. Сестра на боговете-близнаци Лел и Полел (Дит). Покровителства рождението. Подбужа природата към плодородие, а човека - към любовни контакти и брак, възпламенявайки любовта в сърцето.

В "Синопсиса" и "Повест за построяването на бенедиктинския манастир на Лиса планина" Леля е описана като една от двете богини Рожденици. В руски шевици е представена в обкръжение на Мокош. Култът към Леля и Лада подробно е анализиран от академик Борис Рибаков в книгата му "Язычество древних славян".

Slavfire4
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики