FANDOM


Кецалкоатлът е основно божество демиург в пантеона на толтеки, олмеки, ацтеки и др. Обикновено се представя в зооморфен (змия, покрита с пера) или антропоморфен вид. Считало се, че е покровител на светлината, ветровете и жреците. Създател на човека и културата. Победен е в сблъсък с други божества, Кецалкоатъл напуска земите си и отплува на изток, като обещава да се върне.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики