FANDOM


"Вечният град" е един от най-старите и най-важните градове в историята на света. Историята му започва преди около 3000 години. Латините, които произлизат от Рим, са доминирали световната култура в продължение на 2000 години. Изобразителното изкуство и архитектурните стилове на Рим са използвани векове наред като пример за подражание от най-напредналите страни. Рим е създаден през 753 г. пр. н.е., но истинското му развитие започва 200 години по-късно, когато е провъзгласен за република, управлявана от двама консули с равна власт. Рим е провъзгласен за империя от император Август, при който градът достига върхът на своето могъщество и величие. След това по времето на императорите Нерон,Калигула и Клавдий, започва постепенен упадък, поради постоянните войни с варварски племена и големината на империята. През 313 година Християнството се признава за легитимна религия в империята от император Константин, а 70 години по-късно се провъзгласява за единствената религия в империята. Римската република е период от развитието на древната римска цивилизация, характеризиращ се с републиканска форма на управление. Републиканският период започва през 510 година пр. н. е. с падането на монархията и продължава до установяването на Римската империя.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики