FANDOM


Поради погребалните си вярвания египтяните структурирали гробниците си по един и същ начин, дори когато те се различават по архитектурния си замисъл. Основополагащи са двата най-важни елемента: отворена стая за приношения и подземие, в което е положена мумията. В гробниците от стар тип (мастаба или пирамида) подземието е разположено в дъното на погребален кладенец; в хипогеите то е разположено или в кладенец или в отдалечено от входа помещение. Стаята за приношения е погребален параклис, поставен на входа на гробницата или над подземието, но при фараоните се превръща във истински погребален храм. Основните елементи на обзавеждането са винаги едни и същи - саркофаг, където почива мумията - по време на Старото царство, поставена странично, с възглавница под главата; ушебти, които ще прислужват на починалия в отвъдното; маса за приношения, където се трупат погребалните приношения, канопите, погребалната статуя на починалия и накрая арсенала от заклинания, извадени по погребалните книги и амулети, които ще предпазват мъртвия по време на неговите странствания. Не трябва да се забравя и обзавеждането, което е служило на мъртвия приживе на земята и изображенията по стените, благодарение на които мъртвият ще намери храна и всички благини на земния живот.

Sphinx Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики