FANDOM


Намерено е случайно на 28 декември 1924 г. при обръщане за лозе в нивата на Тодор и Никола Цветанови в с.Вълчитрън, Плевенско. Изработено е от злато, с естествени сплави от сребро, мед и желязо. Състои се от 13 предмета с общо тегло 12 425 кг:

  • голям съд с две дръжки;
  • една голяма и три малки чаши с по една издължена във височина дръжка;
  • два големи и пет по-малки диска;
  • един троен съд съставен от три бадемовидни (листовидни) тела свързани помежду си с тръбички и с една обща тройно разклонена дръжка, така че образува система от скачени съдове;

Съкровището е датирано в къснобронзовата епоха ХIII - ХII в.пр.н.е. Предполага се, че съдовете са се използвали за религиозни ритуали, изпълнявани от тракийските царе жреци.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики