FANDOM


Развитието на египетската цивилизация продължава над 3000 години и през този период, независимо от промените, е съществувала и приемственост в изкуството, архитектурата, украсите, погребалните обичаи, религиозните вярвания и предметите за ежедневна употреба. Вярванията и концепциите, развити в най-ранните исторически периоди, са останали непроменени през по-голямата част от египетската история. Един поглед върху сбирка египетски предмети за бита или древни египетски паметници потвърждава своеобразния характер на цивилизацията - до Гръко-римския период се срещат малко свидетелства за някакви влияния от страна на други народи, въпреки че Египет е бил покоряван и управляван от хиксоси, асирийци и перси в различни етапи от своята история. До появата на тези чужди владетели египетската култура е толкова стабилно изградена, че културните въздействия на новодошлите са минимални - обратно, те проявяват склонност да бъдат асимилирани и египтизирани.

В продължение на векове, през периода на оформянето си, страната е защитена от външна заплаха с географски бариери. За разлика от други древни, съвременни на Египет цивилизации в Близкия изток, той не е бил непрекъснат обект на набези и покорявания. Делтата и Долината на Нил са обградени от всички страни с морета и пустини. Средиземно море образува северната граница и макар в по-късен етап то да отваря търговски пътища на Египет към северните страни, в началото е било ефикасна преграда пред евентуални завоеватели.

На юг се намира Нубия, която Египет умело контролира още от времето на Старото царство, за да има непосредствен достъп до местните суровини (най-вече камък). До времето на Средното и Новото царство египтяните създават в този район крепости с цел да държат населението в покорство и да сложат ръка върху местните залежи от злато. Местното население възприема египетските вярвания и обичаи и едва по време на Двадесет и пета фараонска династия съотношението на силите се променя и владетелите на Нубийското царство успяват да покорят Египет.

На запад от Египет се простира Либийската пустиня с пръснатите из нея оазиси. Египтяните са търгували с два народа в тази област - чехену и чемеху - и са изпращали отряди да потушават всякакви дребни конфликти. До времето на Двайсетата династия, когато са правени опити за нахлуване от обединените либийски племена и Морски народи (Народи от моретата), Египет е срещал малко затруднения при контролирането на тези съседи. Един от оазисите - Фаюм, който се намира най-близо до Долината на Нил, е играл важна роля в историята на Египет от най-ранни времена, а по време на Средното царство става седалище и резиденция на фараона. Захранван от приток на Нил, известен като Бар Юсеф, Фаюм не е същински оазис и е много по-интегриран в историята на Египет от останалите пет западни оазиса.

Египет винаги е бил най-уязвим за външни нападения от изток. В южната част на тази област Червено море предоставя друга естествена бариера, но в северната част на Синайския полуостров лежи пътят, който свързва Египет с Палестина. Допуска се, че ако завоеватели са проникнали в Египет около 3400 г. пр.н.е., те са влезли именно оттам. В по-късни времена египтяните са изпращали свои армии в тази посока и завоеватели като асирийци, перси и Александър Велики вероятно са влезли в Делтата по този път. Обитателите на пустинята (бедуини), които са били многобройни в тази област, също непрестанно са създавали безредици на границата.

Без належащата нужда да се отбиват вълни от завоеватели или да се борят с превратностите на един непредсказуем климат, египтяните са могли да създадат установени общности, да произвеждат достатъчно храна и да посвещават значителни усилия и време на развитието на своеобразна и уникална цивилизация. Природните ресурси като камък и необработени метали са ги поощрявали да строят монументални сгради и да изработват сечива, оръжия и бижута. Разполагали са и с достатъчно излишъци от материали и са си позволявали да ги разменят за стоки, които включват висококачествен дървен материал от Сирия и Палестина, какъвто не се среща в Египет.

При напълно удовлетворени най-съществени нужди от обилните ресурси на собствената им страна, египтяните са имали достатъчно свободно време да размишляват върху произхода на вселената и създаването на боговете и човечеството и да се впуснат в теоретизиране как и къде продължава животът след смъртта. Разполагали са и със свободата да посвещават много време на изработването на паметници и свещени предмети, за да откликнат на религиозните си нужди. Цялата система почива на относително спокойна, стабилна и добре уредена политическа структура, разположена на концепцията за божествения произход на царя.

Sphinx Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики