FANDOM


Тази статия е част от
Египетски божества
Класификация
По азбучен ред
По семейства
По градове
По символ
По животни
Anubis
Анубис е древноегипетски бог на смъртта, а понякога и на Отвъдния свят.

Този бог е изобразяван с глава на куче (погрешно смятана за глава на чакал). Не се знае точно произходът му, но в плоча още от времето на Аха се споменава неговият празник. Оттук нататък той се смята за владетел на Отвъдното и ръководи всички погребални култове до края на V династия, когато се наблюдава възход на култа към Озирис. Тогава Анубис става само Пазител на Отвъдното. Известен е и като Пазител на мъртвите.

Изобразен е върху знака на XVII южен ном, в чиято столица Каза (Кинополис) съществувал специален култ. Неговото животно е дивото куче от долината на река Нил, което най-често е черно; Анубис е изобразяван като черно на цвят куче или човек с черна кучешка глава. Предполага се, че тук не става въпрос за цвета на траура, а за цвета на използвания при мумифицирането асфалт, т.е. цвета на възраждането. Религиозните спекулации го превръщат ту в син на Ре и Нефтида (според „Текстове от пирамидите“ той е четвъртия син на слънчевия бог и баща на Qeb-hwt, позната и като Кебехут, богиня на прохладата), ту на Озирис и Нефтида, ту на Нефтида и на Сет, ту пък брат на Озирис.

Анубис с йероглифи
<hiero>i-n:p-w-E16</hiero>
Anubis-Hatshepsut

Релеф на Анубис в храма на Хатшепсут

Смята се също, че майка му е Хезат или Бастет, а баща му е неизвестен. Приписва му се изобретяването на мумифицирането — според озиристическата легенда след като Сет убива Озирис, Ре го изпраща да изпълни изискванията на погребалния култ към мъртвите и да го мумифицира. Тази легенда четем върху гроб от Средното царство, но най-вероятно е с по-древен произход, така че обредът по мумифицирането не се оказва нищо повече от повторение на един божествен обред по зададен вече архетип — ръководещият мумифицирането жрец носи маска и се отъждествява с Анубис. Най-широко разпространените определения за него са: „този, който присъства на балсамирането“, „този, който стои навръх планината“ (планината извежда до дома на мъртвите — в нея са издълбавани хипогеите), „владетел на некропола“ и „този, който е ут“ (Имут — „този, който е на мястото на балсамирането“; той е пазител на тленните останки, както и на гробниците и некрополите.); ут е думата за бинтовете на мумиите.

Anubis sculpture

Черна статуя на Анубис

Любопитно Редактиране

  • В по-късни времена Анубис се съединява с древногръцкия бог Хермес за да образуват Херманубис.
  • Ролята на Анубис като Пазител на Отвъдното се изразява предимно в наблюдаване на кантара, на който душите на мъртвите се претеглят с перото на Маат. Ако душата е по-лека или равна по тегло с перото, Анубис изпраща душата при Озирис; в противен случай тя попада в Аммит.
  • Луций Апулей (Lucius Apuleius), намира доказателства, че култът към Анубис се поддържа в Рим поне до 2 век.
Транскрипция ἰnpw
Транслитерация
Йероглифен код i-n:p-w-C6
Йероглиф <hiero>i-n:p-w-C6</hiero>
Sphinx Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики